HEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra första inköpta baggar ....

Vår första kära tacka - 9025:an ....

De tackor som finns på gården är dels korsningsdjur av raserna texel, finull och mjölkfår. Dessa lammar i januari. Vi har också en grupp om ca 35 gotlandsfår. Dessa lammar i april. 

Fåren bor vintertid i ett ljust luftigt växthusstall.På denna tid av året står ensilage på menyn för djuren.

I början på maj släpps djuren ut på bete och ger då sitt bidrag till den biologiska mångfalden i Dalsland. 

Webmaster: Maria Jonasson   Enarsrud@enarsrudgard.se   Foto: Julina Jonasson - Lennart Jansson - Maria Jonasson